Vracení zboží a reklamace

Pokud by se stalo, že naše produkty nesplnily vaše očekávání, je možné je samozřejmě za dodržení zákonných podmínek vrátit a nebo reklamovat.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Na základě § 1829 Občanského zákoníku máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Musíme ovšem upozornit, že produkty musí být nerozbalené a jejich obal nesmí být poškozený! Balík také neposílejte na dobírku! 

 

Postup vrácení

1 Na e-mail info@k-tuning.cz nám napište, že nám produkty vracíte a pošlete nám je zpět na naši adresu.

V e-mailu nezapomeňte uvést:

- číslo objednávky

- z jakého důvodu produkty vracíte - případně jej nemusíte uvádět

Adresa, na kterou zaslat produkty zpět:

K-tuning - Aleš Kaluscha

Pánská 6

747 21 Kravaře

2 Jakmile zboží obdržíme, budeme vás o tomto stavu informovat. Následně vám budeme vracet peníze, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží (zpravidla to bývá do 3 dnů od jeho převzetí).

 

 

REKLAMACE 

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím, kterým je internetový obchod K-tuning a kupujícím, v případě, že se na zboží zakoupeném v tomto obchodě projeví vady. Společně s Obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího K-tuning.cz a kupujícího.

Článek I. Obecné informace

Povinnosti prodávajícího vyplývající z kupní smlouvy, práva z vadného plnění a práva z poskytnuté záruky za jakost se řídí uzavřenou kupní smlouvou, obchodními podmínkami platnými ke dni uzavření kupní smlouvy a Zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Průběh reklamačního řízení v případě, že dojde k vadnému plnění, se řídí tímto reklamačním řádem. V případě, že kupujícím je spotřebitel také Zákonem o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. (určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran)

Článek III. Postup reklamace

Níže uvedený Postup reklamace je závazný v případě, kdy je kupujícím podnikatel. V případě, že je kupujícím spotřebitel mají tato ustanovení doporučující charakter.

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

  1. Ujistěte se, že v balení produktu není na záručním listě uvedeno servisní středisko tohoto produktu. Pokud je servisní středisko uvedeno, obraťte se, prosím, na něj a jeho zaměstnanci Vám poradí, co je nutno udělat pro rychlé a bezproblémové řešení reklamce. Tyto informace se dají taktéž ve většině případů zjistit na internetové stránce daného servisu či výrobce.
  2. Zašlete zboží na určenou adresu anebo doručte do sídla společnosti (K-tuning - Aleš Kaluscha, Pánská 6, 747 21 Kravaře). Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty. V zájmu rychlejšímu vyřízení reklamace, prosím, zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis (adresu vám rádi sdělíme), v případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy.
  3. Zboží zasílejte, pokud možno, v originálním obalu anebo v jiném, vyhovujícím, přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace, je nutné zboží předat včetně odpovídajícího obalu zajišťujícího jeho bezpečný transport.

 

Neoprávněná reklamace zboží

V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu, který není spotřebitel, účtován manipulační poplatek 300,- Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu mezi servisy, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace bude ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením buď servisního technika, nebo přímo autorizované servisní organizace dané značky.

Reklamace vyřizujeme pouze v pracovní dny PO-PÁ.